Zaproszenie na pierwsze spotkanie dotyczące planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Czerwony Bór

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku zaprasza do udziału w pierwszym spotkaniu dyskusyjnym w ramach prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Czerwony Bór PLH200018.

Spotkanie odbędzie się w dniu 17 września 2013 r. w siedzibie Nadleśnictwa Łomża (ul. Nowogrodzka 60, 18-400 Łomża), początek spotkania o godzinie 10.00.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok; fax. (85) 7406982; email: biuro.bialystok@rdos.gov.pl

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych ochroną przedmiotowego obszaru Natura 2000. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu i procesie tworzenia projektu planu zadań ochronnych.