Konsultacje społeczne

Stan prac

Dokumenty obowiązujące

  • Szablon dokumentacji planu ( ZIP, 118 MB)
  • Zarządzenie Nr 27/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Augustowska PLH200005 (BIP RDOŚ)

Dokumenty archiwalne