Ważne dokumenty

Lista ważych dokumentów związanych z obszarem objętym planem:

  • Standardowy Formularz Danych SOO Ostoja w Dolinie Górnej Narwi (PLH200010) (PDF, 146 kB)
  • Standardowy Formularz Danych OSO Dolina Górnej Narwi (PLB200007) (PDF, 144 KB)