Archiwum

Dokumenty archiwalne

Dolina Górnego Nurca

  • Zarządzenie nr 14/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnego Nurca PLB200004 (BIP RDOŚ)
  • Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnego Nurca PLB200004 (PDF, 3.30 MB)
  • Dokumenty do konsultacji: Plan Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Dolina Górnego Nurca PLB200004 (ZIP, 3 MB)
  • Szablon Dokumentacji Planu (stan na dzień 25.07.2012 r.) (DOC, 829 kB)
  • Szablon Dokumentacji Planu (stan na dzień 10.08.2012 r.) (DOC, 1 007 kB)

Ostoja w Dolinie Górnego Nurca

  • Zarządzenie nr 15/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnego Nurca PLH200021 (BIP RDOŚ)
  • Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnego Nurca PLH200021 (PDF, 26 054 kB)
  • Dokumenty do konsultacji: Plan Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnego Nurca PLH200021 (ZIP, 34 MB)
  • Szablon Dokumentacji Planu (stan na dzień 25.07.2012 r.) (DOC, 1 160 kB)
  • Szablon Dokumentacji Planu (stan na dzień 10.08.2012 r.) (DOC, 1 373 kB)