Raporty ze spotkań

  • Spotkanie I – 9 maja 2011 r. (pdf, 3,30 MB)
  • Spotkanie II – 18 sierpnia 2011 r. (pdf, 3,30 MB)
  • Spotkanie III – 13 września 2011 r. (pdf, 1 158 kB)