Zaproszenie na trzecie spotkanie dotyczące PZO dla obszaru Natura 2000 Czerwony Bór

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku zaprasza do udziału w ostatnim trzecim spotkaniu dyskusyjnym w ramach prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Czerwony Bór.

Spotkanie odbędzie się w dniu 05 listopada 2013r. w siedzibie Nadleśnictwa Łomża (ul. Nowogrodzka 60, 18-400 Łomża), początek spotkania o godzinie 10.00.

Celem spotkania będzie omówienie następujących zagadnień: propozycje działań ochronnych, ustalenie potrzeby sporządzenia planu ochrony, ustalenie wskazań do dokumentów planistycznych, zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszaru Czerwony Bór i jego granic.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych ochroną przedmiotowego obszaru Natura 2000. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu i procesie tworzenia projektu planu zadań ochronnych.