RDOŚ przystapił do opracowania projektu planów dla obszaru Natura 2000 Czerwony Bór

W dniu 27 sierpnia br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku przystapił do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Czerwony Bór PLH200018. Pełna treść obwieszczenia dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej RDOŚ w Białymstoku.