Archiwum

Dokumenty archiwalne

 • Szablon Dokumentacji Planu (stan na dzień 15.07.2011 r.) (DOC, 436 kB)
 • Szablon Dokumentacji Planu (stan na dzień 18.07.2011 r.) (DOC, 2 180 kB)
 • Projekt Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLH200014 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego w województwie podlaskim (PDF, 2 069 kb)
 • Załącznik nr 1: Aktualny SDF obszaru Natura 2000 PLH200014 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego (PDF, 122 kb)
 • Załącznik nr 2: Mapa obszaru Natura 2000 PLH200014 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego (PDF, 2 835 kb)
 • Załącznik nr 3: Mapa rozmieszczenia przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 PLH200014 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego (PDF, 2 898 kb)
 • Załącznik nr 4: Lokalizacja schronów na działkach ewidencyjnych (PDF, 225 kb)
 • Załącznik nr 5: Mapa rozmieszczenia przedmiotów ochrony z lokalizacją działań ochronnych na obszarze Natura 2000 (PDF, 3 069 kb)
 • Załącznik nr 6: Projekt korekty SDF obszaru Natura 2000 PLH200014 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego (PDF, 694 kb)
 • Załącznik nr 7: Propozycja korekty granic obszaru Natura 2000 PLH200014 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego (PDF, 2 985 kb)
 • Załącznik nr 8: Projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH200014 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego (PDF, 85 kb)
 • Załącznik nr 8.1: Załącznik nr 1 do Zarządzenia RDOŚ – Opis granic obszaru w formie współrzędnych geograficznych punktów załamań granic (PDF, 199 kb)
 • Załącznik nr 8.2: Załącznik nr 2 do Zarządzenia RDOŚ – Mapa obszaru (PDF, 2 835 kb)
 • Załącznik nr 8.3: Załącznik nr 3 do Zarządzenia RDOŚ – Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń (PDF, 81 kb)
 • Załącznik nr 8.4: Załącznik nr 4 do Zarządzenia RDOŚ – Cele działań ochronnych (PDF, 76 kb)
 • Załącznik nr 8.5: Załącznik nr 5 do Zarządzenia RDOŚ – Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych (PDF, 103 kb)
 • Załącznik nr 8.6: Załącznik nr 6 do Zarządzenia RDOŚ – Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony (PDF, 81 kb)
 • Załącznik nr 8.7: Załącznik nr 7 do Zarządzenia RDOŚ – Rozmieszczenie przedmiotów ochrony z lokalizacją działań ochronnych (PDF, 3 069 kb)
 • Załącznik nr 8.8: Załącznik nr 8 do Zarządzenia RDOŚ – Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (PDF, 81 kb)