Raporty ze spotkań

  • Spotkanie I – 28 kwietnia 2011 r. (pdf, 3,81 MB)
  • Spotkanie II – 17 sierpnia 2011 r. (pdf, 1 242 kB)
  • Spotkanie III – 14 września 2011 r. (pdf, 1 103 kB)