Drugie spotkanie dotyczące PZO dla obszaru Natura 2000 Czerwony Bór

W dniu 16 października 2013 r. w siedzibie Nadleśnictwa Łomża z inicjatywy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku odbyło się drugie spotkanie dyskusyjne w ramach prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Czerwony Bór.

W spotkaniu udział wzięło około 30 osób, będących przedstawicielami różnych instytucji i podmiotów, min: Nadleśnictwo Łomża, RDLP w Białymstoku, Urząd Gminy Szumowo, Starostwo Powiatowe w Zambrowie, PZŁ Zarząd Okręgowy w Łomży, Podlaski Urząd Wojewódzki, Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku,  ARiMR Podlaski Oddział Regionalny, Podlaska Izba Rolnicza, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, jak również przedstawiciele firmy zajmującej się odnawialnymi źródłami energii, a także przedstawiciele Wykonawcy projektu Planu (Instytut Ochrony Środowiska) oraz przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Pierwsza cześć spotkania miała charakter teoretyczny. Omówione zostały wówczas zagadnienia dotyczące oceny stanu ochrony przedmiotów ochrony, identyfikacji zagrożeń, a także cele działań ochronnych. Następnie odbyła się wizja terenowa, podczas której uczestnicy spotkania mogli obejrzeć przykładowe lokalizacje siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony w obszarze oraz zapoznać się z problemami, jakie mogą wystąpić z kwalifikacją tych siedlisk.

Prezentacja ze spotkania: