Raporty ze spotkań

  • Spotkanie I – 10 maja 2011 r. (pdf, 3,51 MB)
  • Spotkanie II – 19 sierpnia 2011 r. (pdf, 1 327 kB)
  • Spotkanie III – 12 września 2011 r. (pdf, 1 468 kB)