Raporty ze spotkań

  • Sprawozdanie z I spotkania – 20 czerwca 2012 r. (pdf, 50 kB)
  • Sprawozdanie z II spotkania – 5 listopada 2012 r. (doc, 67 kB)
  • Sprawozdanie z III spotkania – 10 grudnia 2012 r. (pdf, 60 kB)
  • Sprawozdanie z IV spotkania – 11 lutego 2013 r. (doc, 66 kB)