Kontakt

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

ul. Dojlidy Fabryczne 23
15-554 Białystok
tel. +48 85 74 06 981
fax. +48 85 74 06 982
email: biuro.bialystok@rdos.gov.pl
www: http://bialystok.rdos.gov.pl

Iwona Naliwajek

planista regionalny
Tel.: 85 740 69 81 wew. 27
Fax: 85 740 69 82
e-mail: inaliwajek@rdos.gov.pl

Grzegorz Piekarski

z-ca Naczelnika Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Tel.: 85 740 69 81 wew. 31
Fax: 85 740 69 82
e-mail: gpiekarski@rdos.gov.pl