Archiwum

Dokumenty archiwalne

Ostoja w Dolinie Górnej Narwi

 • Projekt PZO – Ostoja w Dolinie Górnej Narwi – ponowne konsultacje ( ZIP, 51.10 MB)
 • Projekt Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLH200010 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi w województwie podlaskim (PDF, 13 884 kb)
 • Załącznik nr 1: Aktualny SDF obszaru Natura 2000 PLH200010 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi (PDF, 150 kb)
 • Załącznik nr 2: Mapa obszaru Natura 2000 PLH200010 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi (PDF, 26 986 kb)
 • Załącznik nr 3: Mapa rozmieszczenia przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010 (PDF, 28 489 kb)
 • Załącznik nr 4: Mapa rozmieszczenia przedmiotów ochrony z lokalizacją działań ochronnych na obszarze Natura 2000 PLH200010 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi (PDF, 32 638 kb)
 • Załącznik nr 5: Projekt korekty SDF obszaru Natura 2000 PLH200010 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi (PDF, 154 kb)
 • Załącznik nr 6: Propozycja korekty granic obszaru Natura 2000 PLH200010 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi (PDF, 27 501 kb)
 • Załącznik nr 7: Projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH200010 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi (PDF, 27 kb)
 • Załącznik nr 7.1: Załącznik nr 1 do Zarządzenia RDOŚ – Opis granic obszaru w formie współrzędnych geograficznych punktów załamań granic (PDF, 501 kb)
 • Załącznik nr 7.2: Załącznik nr 2 do Zarządzenia RDOŚ – Mapa obszaru (PDF, 26 986 kb)
 • Załącznik nr 7.3: Załącznik nr 3 do Zarządzenia RDOŚ – Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń (PDF, 48 kb)
 • Załącznik nr 7.4: Załącznik nr 4 do Zarządzenia RDOŚ – Cele działań ochronnych (PDF, 41 kb)
 • Załącznik nr 7.5: Załącznik nr 5 do Zarządzenia RDOŚ – Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych (PDF, 140 kb)
 • Załącznik nr 7.6: Załącznik nr 6 do Zarządzenia RDOŚ – Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony (PDF, 57 kb)
 • Załącznik nr 7.7: Załącznik nr 7 do Zarządzenia RDOŚ – Rozmieszczenie przedmiotów ochrony z lokalizacją działań ochronnych (PDF, 32 638 kb)
 • Załącznik nr 7.8: Załącznik nr 8 do Zarządzenia RDOŚ – Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (PDF, 40 kb)
 • Szablon Dokumentacji Planu (stan na dzień 15.07.2011 r.) (DOC, 436 kB)
 • Szablon Dokumentacji Planu (stan na dzień 18.07.2011 r.) (DOC, 33 100 kB)

Dolina Górnej Narwi

 • Projekt PZO – Dolina Górnej Narwi – ponowne konsultacje ( ZIP, 4.11 MB)
 • Projekt Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLB200007 Dolina Górnej Narwi w województwie podlaskim (PDF, 13 884 kb)
 • Załącznik nr 1: Aktualny SDF obszaru Natura 2000 PLB200007 Dolina Górnej Narwi (PDF, 147 kb)
 • Załącznik nr 2: Mapa obszaru Natura 2000 PLB200007 Dolina Górnej Narwi (PDF, 26 986 kb)
 • Załącznik nr 3: Mapa rozmieszczenia przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 PLB200007 Dolina Górnej Narwi
  Informacje na temat rozmieszczenia gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi PLB200007 mogą mieć charakter danych wrażliwych. Z uwagi na ochronę danych wrażliwych, informacje zawarte w załączniku nr 3 do szablonu dokumentacji PZO dla obszaru Natura 2000 PLB200007 Dolina Górnej Narwi, są dostępne w siedzibie RDOŚ w Białymstoku.
 • Załącznik nr 4: Mapa rozmieszczenia przedmiotów ochrony z lokalizacją działań ochronnych na obszarze Natura 2000
  Informacje na temat rozmieszczenia gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi PLB200007 mogą mieć charakter danych wrażliwych. Z uwagi na ochronę danych wrażliwych, informacje zawarte w załączniku nr 4 do szablonu dokumentacji PZO dla obszaru Natura 2000 PLB200007 Dolina Górnej Narwi, są dostępne w siedzibie RDOŚ w Białymstoku.
 • Załącznik nr 5: Wykaz działek ewidencyjnych dotyczących lokalizacji działań ochronnych dla poszczególnych gatunków ptaków (ZIP, 437 kb)
 • Załącznik nr 6: Zestawienie współrzędnych geograficznych powierzchni monitoringowych (PDF, 28 kb)
 • Załącznik nr 7: Projekt korekty SDF obszaru Natura 2000 PLB200007 Dolina Górnej Narwi (PDF, 177 kb)
 • Załącznik nr 8: Projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLB200007 Dolina Górnej Narwi (PDF, 27 kb)
 • Załącznik nr 8.1: Załącznik nr 1 do Zarządzenia RDOŚ – Opis granic obszaru w formie współrzędnych geograficznych punktów załamań granic (PDF, 290 kb)
 • Załącznik nr 8.2: Załącznik nr 2 do Zarządzenia RDOŚ – Mapa obszaru (PDF, 26 986 kb)
 • Załącznik nr 8.3: Załącznik nr 3 do Zarządzenia RDOŚ – Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń (PDF, 48 kb)
 • Załącznik nr 8.4: Załącznik nr 4 do Zarządzenia RDOŚ – Cele działań ochronnych (PDF, 35 kb)
 • Załącznik nr 8.5: Załącznik nr 5 do Zarządzenia RDOŚ – Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych (PDF, 140 kb)
 • Załącznik nr 8.6: Załącznik nr 6 do Zarządzenia RDOŚ – Wykaz działek ewidencyjnych dotyczących lokalizacji działań ochronnych dla poszczególnych gatunków ptaków (ZIP, 437 kb)
 • Załącznik nr 8.7: Załącznik nr 7 do Zarządzenia RDOŚ – Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony (PDF, 32 kb)
 • Załącznik nr 8.8: Załącznik nr 8 do Zarządzenia RDOŚ – Zestawienie współrzędnych geograficznych powierzchni monitoringowych (PDF, 30 kb)
 • Załącznik nr 8.9: Załącznik nr 9 do Zarządzenia RDOŚ – Rozmieszczenie przedmiotów ochrony z lokalizacją działań ochronnych
  Informacje na temat rozmieszczenia gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi PLB200007 mogą mieć charakter danych wrażliwych. Z uwagi na ochronę danych wrażliwych, informacje zawarte w załączniku nr 9 do projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia PZO dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Narwi, są dostępne w siedzibie RDOŚ w Białymstoku.
 • Załącznik nr 8.10: Załącznik nr 10 do Zarządzenia RDOŚ – Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (PDF, 35 kb)
 • Szablon Dokumentacji Planu (stan na dzień 15.07.2011 r.) (DOC, 436 kB)
 • Szablon Dokumentacji Planu (stan na dzień 18.07.2011 r.) (DOC, 6 660 kB)