Archiwum

Dokumenty archiwalne

  • Plan Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy PLH200022 (ZIP, 47 MB)
  • Szablon Dokumentacji Planu (stan na dzień 25.07.2012 r.) (DOC, 582 kB)
  • Szablon Dokumentacji Planu (stan na dzień 10.08.2012 r.) (DOC, 549 kB)