Archiwum

Dokumenty archiwalne

 • Projekt PZO – Jeleniewo – ponowne konsultacje ( ZIP, 20 MB)
 • Projekt Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLH200001 Jeleniewo w województwie podlaskim (PDF, 2 069 kb)
 • Załącznik nr 1: Aktualny SDF obszaru Natura 2000 PLH200001 Jeleniewo (PDF, 158 kb)
 • Załącznik nr 2: Mapa obszaru Natura 2000 PLH200001 Jeleniewo (PDF, 11 546 kb)
 • Załącznik nr 3: Mapa rozmieszczenia przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 PLH200001 Jeleniewo (PDF, 12 590 kb)
 • Załącznik nr 4: Mapa rozmieszczenia przedmiotów ochrony z lokalizacją działań ochronnych na obszarze Natura 2000 (PDF, 13 638 kb)
 • Załącznik nr 5: Projekt korekty SDF obszaru Natura 2000 PLH200001 Jeleniewo (PDF, 159 kb)
 • Załącznik nr 6: Projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH200001 Jeleniewo (PDF, 27 kb)
 • Załącznik nr 6.1: Załącznik nr 1 do Zarządzenia RDOŚ – Opis granic obszaru w formie współrzędnych geograficznych punktów załamań granic (PDF, 135 kb)
 • Załącznik nr 6.2: Załącznik nr 2 do Zarządzenia RDOŚ – Mapa obszaru (PDF, 11 546 kb)
 • Załącznik nr 6.3: Załącznik nr 3 do Zarządzenia RDOŚ – Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń (PDF, 43 kb)
 • Załącznik nr 6.4: Załącznik nr 4 do Zarządzenia RDOŚ – Cele działań ochronnych (PDF, 43 kb)
 • Załącznik nr 6.5: Załącznik nr 5 do Zarządzenia RDOŚ – Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych (PDF, 94 kb)
 • Załącznik nr 6.6: Załącznik nr 6 do Zarządzenia RDOŚ – Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony (PDF, 61 kb)
 • Załącznik nr 6.7: Załącznik nr 7 do Zarządzenia RDOŚ – Rozmieszczenie przedmiotów ochrony z lokalizacją działań ochronnych (PDF, 13 638 kb)
 • Załącznik nr 6.8: Załącznik nr 8 do Zarządzenia RDOŚ – Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (PDF, 54 kb)
 • Szablon Dokumentacji Planu (stan na dzień 15.07.2011 r.) (DOC, 436 kB)
 • Szablon Dokumentacji Planu (stan na dzień 18.07.2011 r.) (DOC, 25 000 kB)