Konsultacje społeczne

Dokumenty obowiązujące

  • Szablon dokumentacji PZO – Ostoja Narwiańska (ZIP, 51 MB)
  • Zarządzenie Nr 25/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Narwiańska PLH200024 (PDF, 37 MB)

Dokumenty archiwalne