Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektów planów zadań ochronnych dla 2 obszarów Natura 2000 w województwie podlaskim – OSO Puszcza Knyszyńska i SOO Ostoja Knyszyńska

Postępowanie zakończone

Informacje o postępowaniu na Biuletynie Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Czerwony Bór

Postępowanie zakończone

Informacje o postępowaniu na Biuletynie Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na wykonanie ekspertyz przyrodniczych na potrzeby opracowania projektów planów zadań ochronnych dla 3 obszarów Natura 2000

Postępowanie zakończone

Informacje o postępowaniu na Biuletynie Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektów planów zadań ochronnych dla 7 obszarów Natura 2000 w województwie podlaskim

Postępowanie zakończone

Informacje o postępowaniu na Biuletynie Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektów planów zadań ochronnych dla 5 obszarów Natura 2000 w województwie podlaskim

Postępowanie zakończone