Konsultacje społeczne

Dokumenty obowiązujące

  • Zarządzenie nr 20/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego PLH200014 (PDF, 11 655 kB)
  • Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego PLH200014 (ZIP, 13,4 MB)

Dokumenty archiwalne