Raporty ze spotkań

  • Spotkanie I – 5 maja 2011 r. (pdf, 4,55 MB)
  • Spotkanie II – 22 sierpnia 2011 r. (pdf, 1 734 kB)
  • Spotkanie III – 19 września 2011 r. (pdf, 1 558 kB)