Ostoja Augustowska – czwarte spotkanie dyskusyjne

W dniu 11 lutego br. w siedzibie Nadleśnictwa Głęboki Bród odbyło się czwarte i ostatnie spotkanie konsultacyjno – informacyjne w ramach opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Augustowska.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały propozycje działań ochronnych dla poszczególnych przedmiotów ochrony w obszarze, dyskutowano nad koniecznością ustalenie planu ochrony dla obszaru. Przedstawione zostały wskazania do obowiązujących dokumentów planistycznych. Przedstawiono propozycje zmian w aktualnym SDF-ie obszaru przedyskutowano również konieczność zmiany granic obszaru Natura 2000 Ostoja Augustowska.

Spotkanie w siedzibie Nadleśnictwa Głęboki Bród było czwartym i zarazem ostatnim z cyklu spotkań dyskusyjnych zaplanowanych w ramach prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Augustowska.

Na przełomie marca i kwietnia br. projekt dokumentu PZO zostanie poddany 21 dniowym konsultacjom społecznym, o czym Państwa poinformujemy.

Prezentacja ze spotkania: