Pierwsze spotkanie w Jeleniewie

W dniu 9 maja b.r. w Bibliotece Publicznej w Jeleniewie odbyło się pierwsze spotkanie dyskusyjne w ramach opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeleniewo.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja dotycząca ogólnych założeń i celów sieci Natura 2000. Następnie omówione zostały główne zagadnienia dotyczące instrumentu ochrony prawnej, jakim jest plan zadań ochronnych oraz przedstawiono planowany przebieg prac nad projektem Planu. W dalszej części spotkania zaprezentowane zostały główny przedmiot ochrony obszaru oraz rola systemu informacji przestrzennej GIS w pracach nad projektem Planu.

Po tej części spotkania odbyła się sesja terenowa, podczas której uczestnicy obejrzeli zabytkowy drewniany kościół w Jeleniewie, stanowiący miejsce pobytu kolonii lęgowej rzadkiego gatunku nietoperza – nocka łydkowłosego.

Spotkanie w Jeleniewie było pierwszym z cyklu trzech spotkań dyskusyjnych zaplanowanych w ramach prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeleniewo. Informacje o datach, miejscu oraz programie następnych spotkań zostaną podane w terminie późniejszym na naszej stronie internetowej.

Prezentacje ze spotkania: