Druga seria spotkań

Informujemy, iż ustalono terminy drugich spotkań konsultacyjno – informacyjnych w ramach opracowywanych projektów planów zadań ochronnych dla 5 obszarów Natura 2000: Dolina Górnej Narwi, Ostoja w Dolinie Górnej Narwi, Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego, Ostoja Suwalska i Jeleniewo.

  • 17 sierpnia 2011 r. – Plan Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego; miejsce spotkania – siedziba Urzędu Gminy w Mielniku, początek spotkania o godzinie 10.00.
  • 18 sierpnia 2011 r. – Plan Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeleniewo; miejsce spotkania – Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, początek spotkania o godzinie 10.00.
  • 19 sierpnia 2011 r. – Plan Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Suwalska; miejsce spotkania – Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, początek spotkania o godzinie 10.00.
  • 22 sierpnia 2011 r. – Plan Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Narwi i Ostoja w Dolinie Górnej Narwi; miejsce spotkania – siedziba Urzędu Gminy w Narwi, początek spotkania o godzinie 10.00.

Szczegółowe programy spotkań zostaną przedstawione w terminie późniejszym. Spotkania są otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych ochroną obszarów Natura 2000.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach i procesie tworzenia projektów planów zadań ochronnych.