Trzecie spotkanie związane z opracowaniem PZO dla obszarów Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnego Nurca i Dolina Górnego Nurca

W dniu 19 września b.r. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dasze odbyło się trzecie spotkanie informacyjno – konsultacyjne w ramach opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Dolina Górnego Nurca i Ostoja w Dolinie Górnego Nurca.

W trakcie spotkania zostały przedstawione dotychczasowe wyniki prac nad opracowaniem projektów planów zadań ochronnych dla obu obszarów Natura 2000. Omówiono m.in.: zagadnienia wchodzące w zakres etapu końcowego prac nad planem zadań ochronnych oraz przedstawiono propozycje działań ochronnych dotyczących przedmiotów ochrony obu obszarów.

Było to trzecie i ostatnie, z cyklu spotkań dyskusyjnych zaplanowanym w ramach prac nad projektami planów zadań ochronnych dla tych obszarów. Przed nami konsultacje społeczne projektów planów zadań ochronnych dla obu obszarów Natura 2000, o których Państwa poinformujemy.

Prezentacje ze spotkania: