Trzecie spotkanie związane z opracowaniem PZO dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie

W dniu 21 września b.r. w siedzibie Nadleśnictwa Pomorze odbyło się trzecie spotkanie informacyjno – konsultacyjne w ramach opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie.

W trakcie spotkania zostały przedstawione dotychczasowe wyniki prac nad opracowaniem projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. Omówiono m.in.: zagadnienia wchodzące w zakres etapu końcowego prac nad planem zadań ochronnych oraz przedstawiono propozycje działań ochronnych dotyczących przedmiotów ochrony obszaru.

Było to trzecie i ostatnie, z cyklu spotkań dyskusyjnych zaplanowanym w ramach prac nad projektem planu zadań ochronnych dla tego obszaru. Przed nami konsultacje społeczne projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, o których Państwa poinformujemy.

Prezentacje ze spotkania: