Druga seria spotkań Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000

Informujemy, iż ustalone zostały terminy drugiej serii spotkań dyskusyjnych w ramach prac nad projektami planów zadań ochronnych dla 7 obszarów Natura 2000: Dolina Górnego Nurca, Ostoja w Dolinie Górnego Nurca, Bagno Wizna, Ostoja Narwiańska, Pojezierze Sejneńskie, Dolina Górnej Rospudy i Ostoja Augustowska.

  • 20 sierpnia 2012 r. – spotkanie dyskusyjne w ramach prac nad projektem Planu dla obszaru Bagno Wizna; miejsce – Ośrodek Edukacji ekologicznej w Strękowej Górze (Strękowa Góra 24, 16-075 Zawady),  początek spotkania o godzinie 10.00.
  • 21 sierpnia 2012 r. – spotkanie dyskusyjne w ramach prac nad projektem Planu dla obszaru Ostoja Narwiańska; miejsce – Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie (ul. Jana Kochanowskiego 1, 16-080 Tykocin), początek spotkania o godzinie 10.00;
  • 22 sierpnia 2012 r. – spotkanie dyskusyjne w ramach prac nad projektami Planów dla obszarów Ostoja w Dolinie Górnego Nurca i Dolina Górnego Nurca; miejsce – świetlica wiejska w miejscowości Dasze (Dasze 40 19, 17-250 Kleszczele), początek spotkania o godzinie 10.00;
  • 03 września 2012 r. – spotkanie dyskusyjne w ramach prac nad projektem Planu dla obszaru Dolina Górnej Rospudy; miejsce – Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach (Plac Kościuszki 15, 16-420 Raczki), początek spotkania o godzinie 10.00;
  • 04 września 2012 r. – spotkanie dyskusyjne w ramach prac nad projektem Planu dla obszaru Pojezierze Sejneńskie; miejsce – Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Krasnopolu (ul. 1 Maja 1, 16-503 Krasnopol),  początek spotkania o godzinie 10.00;
  • 05 listopada 2012 r. – spotkanie dyskusyjne w ramach prac nad projektem Planu dla obszaru Ostoja Augustowska; miejsce – siedziba Nadleśnictwa Plaska w Żylinach (Sucha Rzeczka 60, 16-326 Płaska), początek spotkania o godzinie 10.00.

Szczegółowe programy pierwszej serii spotkań zostaną przedstawione w terminie późniejszym. Spotkania są otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych ochroną obszarów Natura 2000.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w procesie tworzenia projektów planów zadań ochronnych.