Drugie spotkanie ws. PZO dla obszaru Bagno Wizna

W dniu 20 sierpnia b.r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze odbyło się drugie spotkanie informacyjno – konsultacyjne w ramach opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagno Wizna.

W trakcie spotkania zostały przedstawione dotychczasowe wyniki prac nad opracowaniem projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. Przedstawiono m.in.: stan ochrony gatunków będących przedmiotami ochrony na obszarze Natura 2000 Bagno Wizna; przedstawiono zagrożenia istniejące i potencjalne w odniesieniu do przedmiotów ochrony obszaru; cele działań ochronnych i zarys działań ochronnych w odniesieniu do przedmiotów ochrony objętych Planem; omówiono również sposób procesowania Planu na Platformie Informacyjno-Komunikacyjnej.

Spotkanie w Strękowej Górze było drugim z cyklu trzech spotkań zaplanowanych w ramach prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagno Wizna.

Trzecie i zarazem ostatnie spotkanie związane z opracowaniem PZO dla obszaru Natura 2000 Bagno Wizna odbędzie się 17 września b.r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze.

Zapraszamy serdecznie do udziału w spotkaniu i uczestnictwa w procesie tworzenia projektu planu zadań ochronnych.

Prezentacje ze spotkania: