Plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 – pierwsze spotkania

Ustalono terminy pierwszych spotkań dyskusyjnych w ramach opracowywanych projektów planów zadań ochronnych dla 5 obszarów Natura 2000: Dolina Górnej Narwi, Ostoja w Dolinie Górnej Narwi, Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego, Ostoja Suwalska i Jeleniewo.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

  • 28 kwietnia 2011 r. – spotkanie dyskusyjne w ramach prac nad planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego; miejsce spotkania – siedziba Urzędu Gminy w Mielniku, początek spotkania o godzinie 9.30. Program spotkania – (DOC, 29kB)
  • 5 maja 2011 r. – spotkanie dyskusyjne w ramach prac nad planami zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Dolina Górnej Narwi i Ostoja w Dolinie Górnej Narwi; miejsce spotkania – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce, początek spotkania o godzinie 10.00. Program spotkania – (DOC, 34kB)
  • 9 maja 2011 r. – spotkanie w ramach prac nad planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeleniewo; miejsce spotkania – Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, początek spotkania o godzinie 9.30.
  • 10 maja 2011 r. – spotkanie dyskusyjne w ramach prac nad planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Suwalska; miejsce spotkania – siedziba Suwalskiego Parku Krajobrazowego w Turtulu, początek spotkania o godzinie 9.30.

Szczegółowe programy spotkań zostaną przedstawione w terminie późniejszym. Spotkania są otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych ochroną obszarów Natura 2000.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w procesie tworzenia projektów planów zadań ochronnych.