Dolina Górnej Narwi i Ostoja w Dolinie Górnej Narwi – pierwsze spotkanie dyskusyjne

W dniu 5 maja br. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Siemianówce odbyło się pierwsze spotkanie dyskusyjne w ramach opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Dolina Górnej Narwi i Ostoja w Dolinie Górnej Narwi.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja dotycząca ogólnych założeń i celów sieci Natura 2000. Następnie omówione zostały główne zagadnienia dotyczące instrumentu ochrony prawnej, jakim jest plan zadań ochronnych oraz przedstawiono planowany przebieg prac nad projektem Planu. W dalszej części spotkania zaprezentowana została rola systemu informacji przestrzennej GIS w pracach nad projektami Planu.

Po tej części spotkania odbyła się sesja terenowa, podczas której uczestnicy obserwowali walory przyrodnicze doliny rzeki Narew w bezpośrednim sąsiedztwie zapory na zbiorniku wodnym Siemianówka.

Spotkanie w Siemianówce było pierwszym z cyklu trzech spotkań dyskusyjnych zaplanowanych w ramach prac nad projektami planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Dolina Górnej Narwi i Ostoja w Dolinie Górnej Narwi. Informacje o datach, miejscu oraz programie następnych spotkań zostaną podane w terminie późniejszym na naszej stronie internetowej.

Prezentacje ze spotkania: