Archiwum publikacji

Album fotograficzny

Album wydany w ramach czwartej edycji projektu "Przyroda wokół mnie" zawiera fotografie nadesłane przez uczestników poprzednich edycji projektu uzupełnione o informacje dotyczące gatunków lub zjawisk przyrodniczych, powiązanych ze zdjęciami.

Mapa "Przyrodnicze Obszary Chronione"

Wydana w ramach trzeciej edycji projektu mapa zawiera graficzne przedstawienie lokalizacji powierzchniowych form ochrony przyrody oraz (na odwrocie) opisy wszystkich obszarów Natura 2000 w województwie podlaskim.

Notatnik ekologiczny

Notatnik wydany w ramach trzeciej edycji projektu zawiera oparty na kalendarzu rocznym zbiór ciekawostek ekologicznych, informacje o zwierzętach i roślinach chronionych województwa podlaskiego oraz fotografie i prace plastyczne zgromadzone podczas wcześniejszych edycji konkursu.

Przewodnik "Z plecakiem za miasto"

W ramach II edycji projektu opracowano praktyczny przewodnik, prezentujący wybrane szlaki regionu. Wszystkie trasy dobrane zostały tak, aby początek wędrówki rozpoczynać w miastach, a następnie prowadzić do szczególnie interesujących miejsc uwzględniając przy tym atrakcje przyrodnicze (parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty i pomniki przyrody).

Mapa "Obszary chronione województwa podlaskiego"

W ramach I edycji projektu wszystkie szkoły podstawowe w województwie podlaskim otrzymały materiały edukacyjne z zakresu ekologii w postaci map ściennych z oznaczonymi formami ochrony przyrody.

Przewodnik "Ścieżki edukacyjne"

W ramach I edycji projektu "Przyroda wokół mnie" we współpracy z partnerem - Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku został wydany folder opisujący najciekawsze ścieżki przyrodnicze Polski północno-wschodniej. Publikacja skierowana jest m.in. do nauczycieli, którzy będą mogli wybrać najbardziej dogodne miejsce do przeprowadzenia lekcji terenowych, w celu praktycznego przekazania wiedzy z zakresu ochrony przyrody.