Informacje o projekcie „Przyroda wokół mnie VII”

Realizacja zadania „Przyroda wokół mnie VII” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku polegać będzie na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kolejnej edycji konkursu, który pozwoli uczestnikom na artystyczne (w formie prac plastycznych lub fotografii) wyrażenie swoich uczuć i przemyśleń związanych z otaczającą przyrodą, a szczególnie z formami jej ochrony.

Cele konkursu:

  • zachęcenie uczniów do artystycznego wyrażenia swoich emocji związanych z przyrodą woj. podlaskiego,
  • pokazanie różnorodności i sposobów ochrony przyrody w woj. podlaskim,
  • zachęcenie uczniów do kontaktów z przyrodą woj. podlaskiego.

W celu zainicjowania i wprowadzenia do tematyki konkursu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku opracowała i wydała „Kalendarz ekologiczny 2016” z przeznaczeniem dla uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego. Kalendarz przypomina o najważniejszych świętach ekologicznych w roku oraz zawiera fotografie i prace plastyczne zgromadzone podczas V edycji konkursu. Dzięki współpracy z Podlaskim Kuratorium Oświaty w Białymstoku kalendarze trafią do szkół podstawowych w województwie podlaskim. Kilkadziesiąt tysięcy dzieci uczących się w szkołach podstawowych województwa podlaskiego otrzyma możliwość skorzystania z otrzymanych materiałów edukacyjnych.

Otrzymanie przez szkoły kalendarzy zbiegnie się w czasie z początkiem konkursu plastyczno-fotograficznego, którego tematyka nawiązuje do potrzeby ochrony przyrody na terenie województwa podlaskiego. Dzieci i młodzież poprzez prace plastyczne i fotograficzne będą prezentować sposób w jaki odbierają przyrodę naszego województwa i potrzebę jej ochrony w miejscach swojego zamieszkania oraz najbliższej okolicy. Przewidziana forma konkursu pozwoli uczestnikom na artystyczne wyrażenie swoich uczuć i przemyśleń związanych z otaczającą przyrodą, na aktywne poszukiwanie wiedzy w zakresie ochrony przyrody w celu lepszego przygotowania swoich prac, a także wnikliwą obserwację i szukanie inspiracji w uwiecznianiu walorów podlaskiej przyrody.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych województwa podlaskiego, co pozwoli na maksymalne szeroką edukację ekologiczną dzieci, a element konkursowej rywalizacji (do wygrania: rowery, aparaty fotograficzne, odtwarzacze multimedialne) pozwoli na zwiększone zaangażowanie się uczestników w realizację zadania. Forma konkursu zaangażuje duży odsetek uczniów do aktywnego poszukiwania wiedzy w zakresie ochrony przyrody w celu lepszego przygotowania swoich prac.

Dodatkowym aspektem utrwalającym działania edukacyjne będzie stworzenie specjalnej galerii konkursowej (umieszczonej na stronie internetowej projektu) prezentującej prace wykonane przez uczestników.