Mapa "Przyrodnicze Obszary Chronione"

Wydana w ramach trzeciej edycji projektu mapa zawiera graficzne przedstawienie lokalizacji powierzchniowych form ochrony przyrody oraz (na odwrocie) opisy wszystkich obszarów Natura 2000 w województwie podlaskim.