Podsumowanie II edycji projektu

Podsumowanie projektu

Realizacja zadania „Przyroda wokół mnie II” polegała na zorganizowaniu drugiej edycji konkursu, który pozwolił uczestnikom na artystyczne (w formie prac plastycznych lub fotografii) wyrażenie swoich uczuć i przemyśleń związanych z otaczającą przyrodą, a szczególnie z formami jej ochrony. Dodatkowo RDOŚ opracowała i wydała przewodnik krajoznawczo-turystyczny, przeznaczony dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa podlaskiego. Przewodnik zawiera opisy znakowanych szlaków turystycznych, mających początek w mieście i prowadzących przez obszary chronione uwzględniając Parki Narodowe, Krajobrazowe oraz rezerwaty.

Konkurs adresowany był do szkół podstawowych województwa podlaskiego co pozwoliło na maksymalnie szeroką edukację ekologiczną dzieci, a element konkursowej rywalizacji pozwolił na zwiększone zaangażowanie się uczestników w realizację zadania. W projekcie wzięło udział przeszło 600 uczniów reprezentujących ponad 10% szkół podstawowych w województwie podlaskim, którzy przesłali ponad 1700 prac plastycznych i graficznych.

Wydane przewodniki „Z plecakiem za miasto” dostarczone do wszystkich szkół podstawowych w województwie podlaskim pozwoliły na zwiększenie zainteresowania przyrodą otaczającą uczniów, którzy w swoich pracach nawiązywali do tematyki ochrony przyrody przedstawiając chronione rośliny, zwierzęta lub obszary, z którymi zetknęli się w codziennym życiu.

Dodatkowym aspektem utrwalającym działania edukacyjne było stworzenie specjalnej galerii konkursowej umieszczonej na stronie internetowej projektu prezentującej prace wykonane przez uczestników.

Wzmocnieniem efektu zainteresowania tematyką konkursu była zakrojona na szeroką skalę akcja informacyjna i promocyjna z zastosowaniem wielokanałowej komunikacji społecznej, w tym przy pomocy plakatów dostarczonych do szkół. W ramach akcji informacyjnej na stronach RDOŚ oraz w regionalnych mediach opublikowano ponad 10 notatek i artykułów prasowych.

Relacje mediów

W ramach prowadzonego projektu opublikowanych zostało 13 artykułów i notatek prasowych:

 • 27.08.2010 r. - Aktualności RDOŚ w Białymstoku
 • 05.10.2010 r. - Aktualności RDOŚ w Białymstoku
 • 07.10.2010 r. - Portal internetowy Wrota Podlasia
 • 07.10.2010 r. - Portal internetowy Białystok Online
 • 17.10.2010 r. - Miejski portal informacyjny Bstok.pl
 • 17.10.2010 r. - Portal internetowy Białystok Online
 • 18.10.2010 r. - Aktualności RDOŚ w Białymstoku
 • 18.10.2010 r. - Portal internetowy Wrota Podlasia
 • 18.10.2010 r. - Radio Akadera
 • 18.10.2010 r. - Portal internetowy Białystok Online
 • 18.10.2010 r. - Polskie Radio Białystok
 • 19.10.2010 r. - Gazeta Współczesna
 • 19.10.2010 r. - Kurier Poranny

Partnerzy projektu

Projekt zrealizowany został przy wsparciu partnerów, którzy zwiększyli jakość działań, wydatnie wspomagając rezlizację zadań wynikających z projektu.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku zajmowało się dystrybucją materiałów drukowanych, dystrybucją informacji o konkursie do szkół, udział w promocji konkursu w szkołach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dofinansował projekt umożliwiając tym samym pełną realizację załozonych celów.

Laureaci konkursu

Łącznie nagrodzono 15 osób, które odebrały z rąk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Lecha Magrela gratulacje i zestawy upominków.

W kategorii „Najlepsza fotografia” nagrody otrzymali:

 • I miejsce: Jakub Przybyszewski ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży,
 • II miejsce: Dominika Szymborska ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Białymstoku,
 • III miejsce: Paweł Strenkowski ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. W. Broniewskiego w Zambrowie.

Zaś w kategorii „Najlepsza praca plastyczna”:

 • I miejsce: Kornelia Zawadzka ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym,
 • II miejsce: Karolina Wysocka ze Szkoły Podstawowej w Kuźnicy,
 • III miejsce: Jakub Rektor z Kliniki Onkologii Dziecięcej, Zespół Szkół nr 15 przy DSK w Białymstoku.

Wyróżnienie oraz nagrody książkowe - albumy wydane przez RDOŚ: „Dlaczego w trawie piszczy? Gawędy Simony Kossak” oraz „Wiktor Wołkow. Moje łowy. Warsztat Fotografa Natury” otrzymali:

 • Kacper Tynecki ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach,
 • Karolina Ostrowska ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Białymstoku,
 • Adrianna Wiszniewska ze Szkoły Podstawowej w Wiżajnach,
 • Michał Panasewicz ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Białymstoku,
 • Joshua Woźniak ze Szkoły Podstawowej w Przerośli,
 • Damian Dubiński ze Szkoły Podstawowej w Słobódce,
 • Aldona Korzeniecka – Szkoła Podstawowa z litewskim jęz. nauczania w Sejnach,
 • Jakub Wiktor – Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach,
 • Barbara Rybarczyk - Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim

Galeria konkursowa

Tegoroczny konkurs „Przyroda wokół mnie” organizowany przez RDOŚ w Białymstoku cieszył się olbrzymim powodzeniem. Zgłoszonych zostało 405 prac czyli dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym. Ponadto przesłano 1301 prac fotograficznych. Łącznie w rywalizację konkursową włączyło się ponad 50 szkół podstawowych z całego województwa podlaskiego.

Z wszystkimi pracami przesłanymi na konkurs można zapoznać się w specjalnie przygotowanej galerii konkursowej. Ponadto zapraszamy do zapoznania się z listą laureatów konkursu

Nagrodzone prace w kategoriach 'najlepsza praca fotograficzna' oraz 'najlepsza praca plastyczna'