Rezultaty projektu

Efekt rzeczowy

  1. W ramach projektu wszystkie szkoły podstawowe w województwie podlaskim otrzymują materiały edukacyjne z zakresu ekologii w postaci kalendarzy edukacyjnych oraz edukacyjnych map obszaróch chronionych województwa podlaskiego.
  2. Powstaje baza prac plastycznych w formie galerii internetowej z możliwością wykorzystania w późniejszym terminie przy opracowaniach z zakresu ekologii lub promocji ochrony przyrody.

Efekt ekologiczny

  1. Kilkadziesiąt tysięcy dzieci uczących się w szkołach podstawowych województwa podlaskiego otrzymuje możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych w postaci kalendarzy edukacyjnych oraz edukacyjnych map obszaróch chronionych województwa podlaskiego.
  2. Forma konkursu plastycznego angażuje duży odsetek uczniów do aktywnego poszukiwania wiedzy w zakresie ochrony przyrody w celu lepszego przygotowania swoich prac plastycznych.
  3. Akcja informacyjna towarzysząca konkursowi pozwala na szerokie promowanie idei i podstaw istnienia form ochrony przyrody oraz pokazała najważniejsze elementy chronionej przyrody w formie dostępnej dla społeczeństwa.