Podsumowanie V edycji projektu

Podsumowanie projektu

Realizacja zadania „Przyroda wokół mnie V” polegała na zorganizowaniu piątej edycji konkursu, który pozwolił uczestnikom na artystyczne (w formie prac plastycznych lub fotografii) wyrażenie swoich uczuć i przemyśleń związanych z otaczającą przyrodą, a szczególnie z formami jej ochrony.

Podczas V edycji konkursu nadesłano 733 prace fotograficzne i 527 prac plastycznych wykonanych przez 771 uczniów z 90 szkół województwa podlaskiego.

Dodatkowo RDOŚ opracowała i wydała z przeznaczeniem dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa podlaskiego kalendarz ekologiczny oraz edukacyjne mapy obszarów chronionych. Kalendarz zawiera fotografie i prace plastyczne zgromadzone podczas wcześniejszych edycji konkursu uzupełnione o opisy gatunków i zjawisk przyrodniczych nawiązujące do tematyki fotografii i prac.

Wydane kalendarze oraz mapy dostarczone do wszystkich szkół podstawowych w województwie podlaskim pozwoliły na zwiększenie zainteresowania przyrodą otaczającą uczniów, którzy w swoich pracach nawiązywali do tematyki ochrony przyrody przedstawiając chronione rośliny, zwierzęta lub obszary, z którymi zetknęli się w codziennym życiu.

Wzmocnieniem efektu zainteresowania tematyką konkursu była zakrojona na szeroką skalę akcja informacyjna i promocyjna z zastosowaniem wielokanałowej komunikacji społecznej.

Partnerzy projektu

Projekt zrealizowany został przy wsparciu partnerów, którzy zwiększyli jakość działań, wydatnie wspomagając realizację zadań wynikających z projektu.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku zajmowało się dystrybucją materiałów drukowanych, dystrybucją informacji o konkursie do szkół, udział w promocji konkursu w szkołach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dofinansował projekt umożliwiając tym samym pełną realizację załozonych celów.

Laureaci konkursu

Łącznie nagrodzono 20 osób, które odebrały z rąk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Lecha Magrela gratulacje i zestawy upominków.

W kategorii „Najlepsza fotografia” nagrody otrzymali:

 • I miejsce - Martyna Zawistowska – Szkoła Podstawowa Nr 50 w Białymstoku,
 • II miejsce - Michał Malewicz – Szkoła Podstawowa w Majewie,
 • III miejsce - Daria Kamińska – Szkoła Podstawowa w Szepietowie.

a wyróżnienia trafiły do rąk:

 • Agata Jurewicz – Szkoła Podstawowa Nr 29 w Białymstoku,
 • Julia Kozłowska – Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży,
 • Bartłomiej Kosiński – Szkoła Podstawowa w Białowieży,
 • Maria Łapińska – Szkoła Podstawowa w Kobylinie Borzymach,
 • Konrad Rećko – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce,
 • Radosław Kozłowski – Szkoła Podstawowa w Łubinie Kościelnym,
 • Klaudia Konopko – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białymstoku,
 • Paulina Dźwil – Szkoła Podstawowa Nr 50 w Białymstoku.

W kategorii „Najlepsza praca plastyczna” nagrody otrzymali:

 • I miejsce - Zuzanna Płońska – Dom Kultury w Łapach,
 • II miejsce - Weronika Łęczycka – Szkoła Podstawowa Nr 44 w Białymstoku,
 • III miejsce - Julia Kozłowska – Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży.

a wyróżnienia trafiły do rąk:

 • Magdalena Skorupska Katolicka Szkoła Podstawowa w Łapach,
 • Albertyna Półtorak – Szkoła Podstawowa w Wasilkowie,
 • Damian Czołpiński – Dom Kultury w Łapach,
 • Artur Ostrowski – Szkoła Podstawowa w Sejnach,
 • Mateusz Zwolski – Szkoła Podstawowa w Wasilkowie,
 • Weronika Dojlidko – Szkoła Podstawowa Nr 44 w Białymstoku,