Podsumowanie I edycji projektu

Podsumowanie projektu

Realizacja projektu „Przyroda wokół mnie” polegała na realizacji 3 zadań (zorganizowaniu konkursu plastycznego, wydaniu folderu, wydaniu mapy ściennej).

Konkurs adresowany był do wszystkich szkół podstawowych województwa podlaskiego co pozwoliło na maksymalne szeroką edukację ekologiczną dzieci, a element konkursowej rywalizacji pozwolił na zwiększone zaangażowanie się uczestników w realizację zadania. W konkursie wzięło udział 27 szkół, łącznie wpłynęły 203 prace plastyczne.

Wzmocnieniem efektu zainteresowania tematyką konkursu była zakrojona na szeroką skalę akcja informacyjna i promocyjna z zastosowaniem wielokanałowej komunikacji społecznej. W tym celu został wydany we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku folder opisujący najciekawsze ścieżki edukacyjne. Opracowanie skierowane było do młodzieży szkolnej oraz nauczycieli, którzy mogli wybrać najbardziej dogodne miejsce do przeprowadzenia lekcji terenowych, w celu praktycznego przekazania wiedzy z zakresu ochrony przyrody.

W ramach konkursu została również wydana mapa przedstawiająca przyrodnicze obszary chronione województwa podlaskiego, która trafiła do 482 szkół podstawowych naszego województwa.

Dodatkowym aspektem utrwalającym działania edukacyjne jest stworzenie specjalnej galerii konkursowej umieszczonej na stronie internetowej RDOŚ prezentującej prace wykonane przez uczestników.

Zostało opracowanych 15 notatek prasowych, które trafiły do różnych mediów.

Forma konkursu plastycznego zaangażowała duży odsetek uczniów do aktywnego poszukiwania wiedzy w zakresie ochrony przyrody w celu lepszego przygotowania swoich prac plastycznych.

Akcja informacyjna towarzysząca konkursowi pozwoliła na szerokie promowanie idei i podstaw istnienia form ochrony przyrody oraz pokazała najważniejsze elementy chronionej przyrody w formie dostępnej dla społeczeństwa.

Relacje mediów

O projekcie "Przyroda wokół mnie" napisały:

 • Wrota Podlasia
 • Kurier Poranny
 • Radio Białystok
 • Gazeta Wyborcza
 • Telewizja Białystok

Partnerzy projektu

Projekt zrealizowany został przy wsparciu partnerów, którzy zwiększyli jakość działań, wydatnie wspomagając zadania merytoryczne wynikające z projektu.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku zajmowało się dystrybucją materiałów drukowanych, dystrybucją informacji o konkursie do szkół, udział w promocji konkursu w szkołach

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku zajmowało się opracowaniem merytorycznym materiałów do druku folderu.

Gazeta Wyborcza objęła patronatem medialnym cały projekt

Galeria konkursowa

Konkurs adresowany był do wszystkich szkół podstawowych województwa podlaskiego co pozwoliło na maksymalne szeroką edukację ekologiczną dzieci, a element konkursowej rywalizacji pozwolił na zwiększone zaangażowanie się uczestników w realizację zadania. W konkursie wzięło udział 27 szkół, łącznie wpłynęły 203 prace plastyczne. Wszystkie zostały zebrane w wersji elektronicznej i dostępne sa na stronie galerii konkursowej.

Laureaci konkursu

W dniu 4 grudnia 2010 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego.

Nagrodzeni zostali:

 • I miejsce - Michał Doroszczuk ze Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach
 • II miejsce - Anna Sidor ze Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku
 • III miejsce - Zuzanna Nowosada ze Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych

Oprócz finalistów nich Komisja konkursowa, w której zasiedli pracownicy RDOŚ i Podlaskiego Kuratora Oświaty wyróżniła:

 • Marlenę Śleszyńską – Szkoła Podstawowa nr 12 w Białymstoku
 • Ewę Nowosada – Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych
 • Karolinę Maksimowicz – Szkoła Podstawowa w Karolinie
 • Aleksandrę Cudnik - Szkoła Podstawowa w Borkowie
 • Roberta Podeszwik - Szkoła Podstawowa w Borkowie
 • Adama Salwowski - Szkoła Podstawowa w Borkowie