Podsumowanie III edycji projektu

Podsumowanie projektu

Realizacja zadania „Przyroda wokół mnie III” polegała na zorganizowaniu trzeciej edycji konkursu, który pozwolił uczestnikom na artystyczne (w formie prac plastycznych lub fotografii) wyrażenie swoich uczuć i przemyśleń związanych z otaczającą przyrodą, a szczególnie z formami jej ochrony.

Dodatkowo RDOŚ opracowała i wydała notatnik ekologiczny oraz składaną mapę edukacyjną z przeznaczeniem dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa podlaskiego. Notatnik zawierał oparty na kalendarzu rocznym zbiór ciekawostek ekologicznych, informacje o zwierzętach i roślinach chronionych województwa podlaskiego oraz fotografie i prace plastyczne zgromadzone podczas wcześniejszych edycji konkursu. Mapa zawierała graficzne przedstawienie lokalizacji form ochrony przyrody w województwie podlaskim, oraz ich opisy tekstowe i fotografie na odwrocie.

W projekcie wzięło udział 836 uczniów z 77 szkół woj. podlaskiego (323 uczniów, którzy nadesłali łącznie ponad 3 600 fotografii oraz 503 uczniówa, którzy przesłali swoje prace plastyczne).

Wydane notatniki ekologiczne oraz składane mapy edukacyjne dostarczone do wszystkich szkół podstawowych w województwie podlaskim pozwoliły na zwiększenie zainteresowania przyrodą otaczającą uczniów, którzy w swoich pracach nawiązywali do tematyki ochrony przyrody przedstawiając chronione rośliny, zwierzęta lub obszary, z którymi zetknęli się w codziennym życiu.

Dodatkowym aspektem utrwalającym działania edukacyjne było stworzenie specjalnych galerii konkursowych: plastycznej i fotograficznej umieszczonej na stronie internetowej projektu i prezentującej prace wykonane przez uczestników.

Wzmocnieniem efektu zainteresowania tematyką konkursu była zakrojona na szeroką skalę akcja informacyjna i promocyjna z zastosowaniem wielokanałowej komunikacji społecznej, w tym przy pomocy plakatów dostarczonych do szkół. W ramach akcji informacyjnej na stronach RDOŚ oraz w regionalnych mediach opublikowano ponad 10 notatek i artykułów prasowych.

Partnerzy projektu

Projekt zrealizowany został przy wsparciu partnerów, którzy zwiększyli jakość działań, wydatnie wspomagając rezlizację zadań wynikających z projektu.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku zajmowało się dystrybucją materiałów drukowanych, dystrybucją informacji o konkursie do szkół, udział w promocji konkursu w szkołach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dofinansował projekt umożliwiając tym samym pełną realizację załozonych celów.

Laureaci konkursu

Łącznie nagrodzono 20 osób, które odebrały z rąk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Lecha Magrela gratulacje i zestawy upominków.

W kategorii „Najlepsza fotografia” nagrody otrzymali:

 • I miejsce - Bartłomiej Kosiński - Szkoła Podstawowa w Białowieży,
 • II miejsce - Urszula Rachubka – Szkoła Podstawowa w Stawiskach,
 • III miejsce - Radosław Gryko – Szkoła Podstawowa w Korycinie,

Zaś w kategorii „Najlepsza praca plastyczna”:

 • I miejsce: Joanna Dmitruk - Zespół Szkół Specjalnych w Hajnówce
 • II miejsce: Sebastian Paszkowski – Szkoła Podstawowa w Kuźnicy
 • III miejsce: Ewa Bokiniec – Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach.

Wyróżnienie oraz nagrody książkowe - albumy wydane przez RDOŚ trafiły do rąk:

 • Weronika Iwaszczuk – Szkoła Podstawowa nr 44 w Białymstoku;
 • Agnieszka Marciszewska - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce;
 • Jakub Rogowski- Szkoła Podstawowa nr 2 w Mońkach,
 • Damian Matyszewski – Szkoła Podstawowa w Tykocinie,
 • Małgorzata Świrydowicz - Szkoła Podstawowa nr 8 w Białymstoku,
 • Paweł Achimowicz – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej,
 • Katarzyna Sidorczuk – Szkołą Podstawowa nr 50 Białystok,
 • Zuzanna Baczewska – Szkoła Podstawowa w Tykocinie,
 • Zuzanna Dworakowska – Szkoła Podstawowa nr 1 Łapach,
 • Kacper Galimski - Szkoła Podstawowa nr 14 w Białymstoku,
 • Julia Gaweł – Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku ,
 • Kaja Kuczyńska – Szkoła Podstawowa w Trzciannem,
 • Magdalena Gołaszewska – Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie,
 • Bartłomiej Pomianowski ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu

Galeria konkursowa

Tegoroczny konkurs „Przyroda wokół mnie” organizowany przez RDOŚ w Białymstoku cieszył się olbrzymim powodzeniem. Zgłoszone zostały 503 prace. Ponadto przesłano 3600 prac fotograficznych. Łącznie w rywalizację konkursową włączyło się ponad 77 szkół podstawowych z całego województwa podlaskiego.

Z wszystkimi pracami przesłanymi na konkurs można zapoznać się w specjalnie przygotowanych galeriach konkursowych: plastycznej i fotograficznej.

Nagrodzone prace w kategoriach 'najlepsza praca fotograficzna' oraz 'najlepsza praca plastyczna'