Partnerzy projektu

Projekt realizowany jest przy wsparciu partnerów, którzy zwiększają jakość działań, wydatnie wspomagając rezlizację zadań wynikających z projektu.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku zajmuje się dystrybucją materiałów drukowanych, dystrybucją informacji o konkursie do szkół, bieże udział w promocji konkursu w szkołach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dofinansowuje projekt umożliwiając tym samym pełną realizację załozonych celów.