Spotkania promocyjne

W ramach promocji albumu "Dlaczego w trawie piszczy?" odbyły się trzy spotkania promocyjne z czytelnikami: