Podlaska Marka Roku

Książka "Dlaczego w trawie piszczy? Gawędy Simony Kossak" zwyciężyła w konkursie Podlaska Marka Roku 2009 w kategorii „Przedsięwzięcie".

Podlaska Marka Roku to konkurs Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego mający na celu wypromowanie najlepszych produktów, miejsc oraz przedsięwzięć, związanych z naszym regionem. Nagrodą, oprócz pamiątkowej statuetki oraz prestiżu zwycięzcy, jest profesjonalna kampania reklamowa.

Celem konkursu Podlaska Marka Roku jest wyłonienie i wypromowanie kulinariów, miejsc, przedsięwzięć oraz produktów i usług, które ze względu na swoją jakość, unikatowe walory i związki z województwem podlaskim, reprezentują nieprzeciętny poziom, budując pozytywny wizerunek regionu.

Tytuł Podlaskiej Marki Roku przyznawany jest w czterech kategoriach: Smak, Miejsce, Przedsięwzięcie oraz Produkt.

W kategorii Smak o tytuł Podlaskiej Marki Roku rywalizują produkty spożywcze, potrawy, napoje i kulinaria wytwarzane na terenie województwa podlaskiego w roku kalendarzowym, za który przyznawana jest nagroda. Kategoria Smak podzielona jest na dwie podkategorie: „Mały Producent” – do 9 zatrudnionych pracowników oraz „Duży Producent” – 10 i więcej zatrudnionych pracowników.

W kategorii Miejsce o tytuł Podlaskiej Marki Roku rywalizują obiekty przyrodnicze i budowlane powstałe w roku kalendarzowym, za który przyznawana jest nagroda lub powstałe wcześniej, ale funkcjonujące w roku kalendarzowym, za który przyznawana jest nagroda.

Kategoria Przedsięwzięcie obejmuje imprezy oraz inicjatywy o charakterze kulturowym, naukowym, społecznym, historycznym, turystycznym lub innym, które odbyły się na terenie województwa podlaskiego w roku kalendarzowym, za który przyznawana jest nagroda.

Kategoria Produkt obejmuje wyroby materialne i usługi wytwarzane przez firmy oraz wytwórców indywidualnych, wytwarzane na terenie województwa podlaskiego w roku kalendarzowym, za który przyznawana jest nagroda.

Więcej o historii konkursu, laureatach, zasadach uczestnictwa można przeczytać na internetowej stronie konkursu