Partnerzy

Od samego początku partnerem projektu było Polskie Radio Białystok, na antenie którego po raz pierwszy zostały wyemitowane gawędy Simony Kossak. Słuchacze Polskiego Radia Białystok mogli słuchać ich codziennie od kwietnia 2001r. przez niemal 6 lat. Przez ten czas na antenie Polskiego Radia Białystok pojawiło się 1816 gawęd. Polskie Radio Białystok udzieliło licencji na redakcję i opracowanie albumu’ Dlaczego w trawie piszczy? Gawędy Simony Kossak” a także opracowało merytoryczne materiały płyt CD pod tym samym tytułem. Przez cały czas trwania projektu wspierało naszą idee i promowało album i płyty CD na swojej antenie.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku zajmowało się dystrybucją albumu i płyt CD „Dlaczego w trawie piszczy? Gawędy Simony Kossak” w szkołach oraz rozpowszechnieniem informacji o wydawnictwie w swoich placówkach.

Książnica Podlaska rozkolportowała wydawnictwo wraz z płytami po bibliotekach publicznych i swoich filach na terenie całego województwa. Dostarczyli również wydawnictwo do bibliotek na Litwie i Białorusi. Współorganizowała konferencję promującą publikację wśród swoich czytelników.

Projekt „Dlaczego w trawie piszczy? Gawędy Simony Kossak” współfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.