Kontakt

Projekt Dlaczego w trawie piszczy? realizowany był przez

Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23
15-554 Białystok

tel. +48 85 7406981
fax. +48 85 7406982
email: biuro.bialystok@rdos.gov.pl
www: http://www.bialystok.rdos.gov.pl