Kontakt

Serwis Katalog Otwartych Danych realizowany jest przez Wydział Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23
15-554 Białystok

tel. +48 85 7406981
fax. +48 85 7406982
email: biuro.bialystok@rdos.gov.pl
www: http://www.bialystok.rdos.gov.pl