Strefy ochrony gatunkowej

Zbiory powiązane tematycznie z funkcjonowaniem stref ochrony gatunkowej na terenie województwa podlaskiego.