Ochrona międzynarodowa

Zbiory na temat funkcjonających w Polsce form ochrony wynikających z prawa międzynarodowego

  • » Obszary Ramsar GEO
    Obszary z terenu województwa podlaskiego objęte ochroną na podstawie „Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego”, sporządzonej w Ramsarze 2 lutego 1971 r.
  • » Obszary z listy światowego dziedzictwa UNESCO GEO
    Obszary z terenu województwa podlaskiego objęte ochroną na podstawie „Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości” UNESCO