Formaty danych

Katalog Otwartych Danych wykorzystuje do prezentacji szerego usług i formatów plików, pozwalających na dzielenie się treścią w optymalny sposób.


Dane przestrzenne dostępne są poprzez usługi:

WFS

Web Feature Service (WFS) jest standardowym protokołem do przesyłania informacji przestrzennej w formatach wektorowych (pozwalających na późniejsze analizy przestrzenne i edycję danych). Protokół przesyła dane wykorzystując przede wszystkim pliki GML. Specyfikacja standardu została opracowana i opublikowana przez Open Geospatial Consortium w 2006 r.

WMS

Web Map Service (WMS) jest standardowym protokołem do przesyłania map w Internecie, które są generowane przez wyspecjalizowane serwery na podstawie zapytań do bazy danych GIS. Specyfikacja standardu została opracowana i opublikowana przez Open Geospatial Consortium w 1999 r.


Dokumenty, publikacje i pozostałe zbiory udostępnia się w kilku formatach:

PDF

Format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems. Format PDF w wersji 1.7 od 2008 roku uznawany jest za obowiązujący standard ISO 32000-1:2008.

Czytnik tego formatu (program Acrobat Reader) jest udostępniany za darmo przez firmę Adobe na wiele platform sprzętowo-programowych. Dostępne jest również alternatywne oprogramowania pozwalające na otwieranie plików tego typu.

XLSX

Format pliku służący do zapisu danych o charakterystyce arkusza kalkulacyjnego. Bazuje na języku otwartym XML i został opracowany przez firmę Microsoft jako element Office Open XML - otwartego formatu plików certyfikowanego jako standart ISO. Na codzień wykorzystywany jest jako podstawowy format oprogramownia Microsoft Excel.

Czytnik tego formatu (program Excel Viewer) jest udostępniany za darmo przez firmę Microsoft na wiele platform sprzętowo-programowych. Dostępne jest również alternatywne oprogramowania pozwalające na otwieranie plików tego typu.

GML

Geography Markup Language (GML) to oparty na XML język opracowany przez Open Geospatial Consortium do opisu danych przestrzennych. GML jest podstawowym formatem wymiany danych pomiędzy aplikacjami systemów informacji geograficznej.

SHP

ESRI Shapefile lub po prostu Shapefile jest popularnym formatem plików grafiki wektorowej, stosowanym dla danych przestrzennych i wykorzystywany w systemach informacji geograficznej. Stworzony został przez firmę ESRI jako standard zamknięty. W tej chwili rozwijany jest na zasadzie otwartego standardu. Z pomocą plików shape można tworzyć obiekty geometryczne oparte o punkty, łamane i wielokąty. Każdy element może być dodatkowo opisany poprzez atrybuty przechowywane w zewnętrznej tabeli.