Aktualności

 • Kilka nowości w katalogu

  dodano: 28 czerwca 2013 r.

  Katalog uzupełniono o dane przestrzenne z lokalizacją rezerwatów, użytków ekologicznych i tablic edukacyjnych ustawionych przez RDOŚ w Białymstoku. W kategorii „Edukacja ekologiczna” zamieszczono także nową publikację. Ponadto dodana została mozliwość pobierania danych przestrzennych w formacie JSON, a także utworzono „Rejestr zmian” szczegółowo prezentujący zmiany dokonywane w serwisie.

 • Muzea ze zbiorami o treści przyrodniczej

  dodano: 9 czerwca 2013 r.

  Katalog uzupełniono o dane przestrzenne z lokalizacją placówek muzealnych posiadających w swych zbiorach treści przyrodnicze. Muzea opisano atrybutami pozwalającymi na zlokalizowanie placówki, oraz uzyskanie danych kontaktowych i skrótowego opisu zbiorów. Dane dostępne są w dziale „Edukacja ekologiczna”.

 • Książki w katalogu danych

  dodano: 9 czerwca 2013 r.

  Katalog został uzupełniony o popularne publikacje wydawane przez RDOŚ w Białymstoku: „Dlaczego w trawie piszczy? Gawędy Simony Kossak” oraz „Wiktor Wołkow. Moje Łowy. Fotograficzny warsztat mistrza”. Publikacje dostępne są w dziale „Edukacja ekologiczna”.

 • RDOŚ w Białymstoku uruchomiła Katalog Otwartych Danych

  dodano: 7 czerwca 2013 r.

  W dniu dzisiejszym Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku uruchomiła Katalog Otwartych Danych gromadzący zbiory związane z ochroną przyrody i środowiska województwa podlaskiego, a także zbiory i opracowania i publikacje wytworzone w trakcie projektów edukacji ekologicznej realizowanych przez RDOŚ w Białymstoku w ciągu ostatnich pięciu lat.

  Katalog Otwarty Danych jest miejscem, w którym zbierane są i porządkowane zasoby, które mogą być przydatne do innych zastosowań, niż te do których zostały stworzone w RDOŚ.