Kontakt

Projekt Naturalnie się opłaca rezlizowany jest przez

Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23
15-554 Białystok

Szczegółowych odpowiedzi na pytania związane z konkursem udziela p. Małgorzata Zbyryt
tel. +48 85 7406981 w. 24
email: naturalniesieoplaca@rdos.eu