Ekoinnowacje

Ekoinnowacje możemy zdefiniować jako zamierzone postępowanie cechujące się przedsiębiorczością, obejmujące etap projektowania produktu i zintegrowane zarządzanie nim w ciągu jego cyklu życia, które przyczynia się do proekologicznego unowocześnienia społeczeństw epoki przemysłowej dzięki uwzględnieniu problemów ekologicznych przy opracowaniu produktów i związanych z nimi procesów (M.Carley i P.Spapens „Dzielenie się światem”).

Według klasycznej definicji, stworzonej przez Petera Jamesa w 1997 r., ekoinnowacja to nowy produkt, który zapewnia wartość dla klienta i dla biznesu, a jednocześnie znacząco obniża negatywny wpływ na środowisko.

Do ekoinnowacji wlicza się innowacje:

- produktowe
- procesowe
- organizacyjne
- marketingowe
- technologiczne

Tworzą one spójną koncepcję, będącą podstawą zrównoważonego rozwoju.