Promocja projektu

Zapraszamy do pobierania materiałów promocyjnych projektu

Logotyp projektu


Plakat konkursu


Nagrania radiowe

Spot radiowy promojący konkurs - wersja dłuższa


Wywiad z p. Beatą Bezubik - Regionalnym Konserwatorem Przyrody na temat konkursu i działalności RDOŚ w Białymstoku, Radio Akadera, 21.11.2010 r.